Als u de verbinding met een verbonden licentie verbreekt vanaf vRealize Cloud > Cloud Universal > Licentieacties > Licentie van cloud loskoppelen, kunt u deze mogelijk niet verbinden vanaf vRealize Cloud > Cloud Universal > Licentieacties > Licentie koppelen aan cloud

Probleem

Als u vRealize Cloud > Cloud Universal > Licentieacties > Licentie van cloud loskoppelen selecteert en vervolgens de verbinding met een verbonden licentie verbreekt, kunt u dezelfde licentie niet verbinden vanaf vRealize Cloud > Cloud Universal > Licentieacties > Licentie koppelen aan cloud omdat de licentiesleutel niet wordt weergegeven in de gebruikersinterface.

Oplossing

  1. Navigeer vanuit het dashboard Levenscyclusbewerkingen naar Locker en selecteer vervolgens Licenties.
  2. Selecteer Licentie verbinden in de acties voor de licentiesleutel die niet in Cloud Universal wordt weergegeven, en volg vervolgens de stappen in de wizard om de licentiesleutel te verbinden met cloud.