Wanneer u een vRealize Cloud Universal-licentie voor een termijn toepast op een vRealize Automation 7.5- of 7.6-instantie van vRealize Suite Lifecycle Manager, slaagt het verzoek in de gebruikersinterface van vRealize Suite Lifecycle Manager, maar zijn nieuw toegepaste vRealize Cloud Universal-licentiesleutels niet zichtbaar in de vRealize Automation VAMI UI.

Probleem

Wanneer een termijnlicentiesleutel wordt toegepast op een vRealize Automation 7x-instantie met een eeuwigdurende licentiesleutel, mislukt de taak in vRealize Automation. vRealize Suite Lifecycle Manager toont deze fout niet en de bijbehorende aanvraag wordt als voltooid gemarkeerd. Dit probleem treedt alleen op wanneer de FIPS-modus is ingeschakeld in vRealize Suite Lifecycle Manager.

Oorzaak

Dit is een bekende beperking in vRealize Suite Lifecycle Manager met de FIPS-modus.

Oplossing

Schakel de FIPS-modus uit voordat u vRealize Cloud Universal-licenties van vRealize Suite Lifecycle Manager toepast, zodat werkelijke fouten kunnen worden weerspiegeld in de gebruikersinterface voor vRealize Suite Lifecycle Manager-aanvragen.