Problemen oplossen met VMware Identity Manager bij uitval van Postgres-cluster die is geïmplementeerd via vRealize Suite Lifecycle Manager.

Probleem

De gezondheidsstatus van het VMware Identity Manager-cluster wordt weergegeven als CRITICAL in vRealize Suite Lifecycle Manager Health Notification vanwege netwerkverlies in de VMware Identity Manager-toepassing.

Oorzaak

Netwerkverlies op het primaire postgres-clusterknooppunt. Voor de opdracht /usr/local/bin/pcp_watchdog_info -p 9898 -h localhost -U pgpool wordt gevraagd om een wachtwoord. Als /usr/local/etc/pgpool.pwd op het VMware Identity Manager-knooppunt aanwezig is, bevat dit het wachtwoord. Als het wachtwoord niet beschikbaar is, gebruikt u het standaardwachtwoord password.

Help bij opdrachtparameters:

-h : de host waarop de opdracht wordt uitgevoerd, is localhost.

-p : de poort waarop pgpool verbindingen accepteert, is 9898.

-U : de controlegebruiker voor de pgpool-gezondheidscontrole en replicatievertragingscontrole is pgpool.

Er moet een verwacht antwoord zijn.

3 YES <Host1>:9999 Linux <Host1> <Host1>

<Host1>:9999 Linux <Host1> <Host1> 9999 9000 4 MASTER

<Host2>:9999 Linux <Host2> <Host2> 9999 9000 7 STANDBY

<Host3>:9999 Linux <Host3> <Host3> 9999 9000 7 STANDBY

In het antwoord moeten er een MASTER-knooppunt en 2 STANDBY-knooppunten aanwezig zijn. Als een van de knooppunten de status SHUTDOWN, DEAD heeft of als de uitvoering van de opdracht is vastgelopen, volgt u de stappen om dit probleem op te lossen.

Oplossing

  1. Sluit de services netjes af op de VMware Identity Manager-knooppunten. Raadpleeg KB 78815 voor de vereiste stappen.
  2. Schakel de VMware Identity Manager-toepassingen in vCenter uit.
  3. Schakel de VMware Identity Manager-knooppunten in via vRealize Suite Lifecycle Manager.