Het vastleggen, testen of vrijgeven van vRealize Orchestrator-content kan mislukken vanwege databasegerelateerde bewerkingen op vRealize Orchestrator.

Oorzaak

Bij het vastleggen, testen of vrijgeven van vRealize Orchestrator-content kunnen de vRealize Orchestrator-elementen mislukken op het eindpunt wanneer u content maakt.

Oplossing

Inspecteer de vRealize Orchestrator-logboeken en identificeer het element dat het falen veroorzaakt. Verwijder het desbetreffende element uit vRealize Orchestrator en probeer het opnieuw.