Het systeem geeft een foutmelding weer in Directorybeheer.

Probleem

Wanneer u de directory bekijkt of bewerkt in Directorybeheer, kan het systeem de vereiste informatie niet ophalen van de VMware Identity Manager en wordt een foutbericht weergegeven.

Oorzaak

De directory is gedeeltelijk gemaakt of de directoryconfiguratie is onvolledig.

Oplossing

  1. Meld u aan bij VMware Identity Manager. Controleer de directoryconfiguratie en controleer of de directory is gekoppeld aan een connector. Valideer ook het bind-wachtwoord.
  2. Als de directoryconfiguratie onvolledig is, kunt u deze configureren in VMware Identity Manager. U kunt ook vRealize Suite Lifecycle Manager gebruiken om de directory te verwijderen door middel van de verwijderfunctie, de juiste configuratiegegevens op te geven en vervolgens de directory weer toe te voegen.

Oplossing

Opmerking: De rol die in vRealize Lifecycle Manager aan de directorygebruiker is toegewezen, moet worden verwijderd en opnieuw toegewezen nadat de directory opnieuw is toegevoegd.

Deze wordt ondersteund in vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 patch 1 en latere versies.