Bij het uitvoeren van licentiegerelateerde bewerkingen in vRealize Automation 7.6 krijgen de bijbehorende taken een niet-responsieve status en worden ze langer uitgevoerd dan verwacht.

Oorzaak

Dit gebeurt wanneer FIPS in de vRealize Suite Lifecycle Manager is ingeschakeld.

Oplossing

  1. Schakel FIPS in vRealize Suite Lifecycle Manager uit via Levenscyclusbewerkingen > Start > Instellingen > Naleving van FIPS-modus.
  2. Annuleer de aanvraag die wordt uitgevoerd vanaf de pagina Aanvragen. De aanvraag kan ook worden verwijderd met de API, als de optie voor het annuleren van de aanvraag niet beschikbaar is.
  3. Activeer de geannuleerde aanvraag. Als het een geplande aanvraag van een systeem is, wordt deze automatisch na een specifiek tijdsinterval geactiveerd.
    Opmerking: De FIPS-modus moet in vRealize Suite Lifecycle Manager zijn uitgeschakeld om dit probleem te voorkomen. Als FIPS is ingeschakeld, treedt het probleem op.