Wanneer de onderdeelprofielen worden vrijgegeven aan vRealize Automation, worden de waarden voor de tekstvakken Klonen van en Klonen van momentopname niet automatisch toegewezen.

Probleem

Bij de implementatie van een image-onderdeelprofiel is de waarde Klonen van van het onderdeelprofiel verwijderd. De tekstvakken voor Klonen van zijn leeg op het doelsysteem.

Oplossing

  • U kunt het onderdeelprofiel en de respectieve waarden in het vervolgkeuzemenu handmatig bewerken.
    Opmerking: Wanneer u een onderdeelprofiel van een vRealize Automation vastlegt en vrijgeeft met behulp van vRealize Suite Lifecycle Manager, moet de naam van het onderdeelprofiel beginnen met ‘ValueSet’.