Als u een onjuiste hostnaam opgeeft of als u de hostnaam van vRealize Suite Lifecycle Manager na de implementatie wilt wijzigen, volgt u de stappen die in dit gedeelte worden beschreven.

Oorzaak

Als u de hostnaam van vRealize Suite Lifecycle Manager wilt bijwerken.

Oplossing

 1. Gebruik de Secure Shell (SSH) om toegang te krijgen tot de vRealize Suite Lifecycle Manager-toepassing met behulp van de machtigingen van de rootgebruiker.
 2. Werk de hostnaam bij met behulp van de volgende opdrachten:

  rm/opt/vmware/etc/vami/flags/vami_setnetwork

  /opt/vmware/share/vami/vami_set_hostname new-hostname

 3. Start de vRealize Suite Lifecycle Manager-toepassing opnieuw op.
 4. Werk het vRealize Suite Lifecycle Manager-certificaat bij onder Instellingen in vRealize Suite Lifecycle Manager.
 5. Sluit de vRealize Suite Lifecycle Manager-appliance.
 6. Zoek de virtuele machine in vCenter.
 7. Selecteer Configureren en selecteer vervolgens vApp-opties.
 8. Selecteer vami.hostname, stel de waarde in en werk vervolgens de waarde bij naar de nieuwe hostnaam.
 9. Schakel de virtuele machine in en wijzig vervolgens de hostnaam met de volgende opdracht:

  /opt/vmware/share/vami/vami_config_net

 10. Start de vRealize Suite Lifecycle Manager-appliance opnieuw op.