Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 5.1.0

Δυνατότητα Περιγραφή
Διαμόρφωση εταιρικών χρηστών για δυνατότητες Αυτοεπιδιόρθωσης Η λειτουργία Αυτοεπιδιόρθωσης επιτρέπει στους χρήστες του VMware SD-WAN Enterprise να ενεργοποιούν και να διαμορφώνουν τις δυνατότητες Αυτοεπιδιόρθωσης σε επίπεδο πελάτη. Δείτε .Ενεργοποίηση Αυτοεπιδιόρθωσης για νέο πελάτη και Ενεργοποίηση Αυτοεπιδιόρθωσης για υπάρχοντα πελάτη.
Οι δυνατότητες/σελίδες του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη μετεγκαταστάθηκαν στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator Μπορείτε πλέον να διαμορφώσετε τις ακόλουθες υπάρχουσες δυνατότητες χρησιμοποιώντας το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator:
Υποστήριξη ενιαίας διαχείρισης υπηρεσιών Orchestrator Η διαχείριση χρηστών και οι καθολικές ρυθμίσεις που είναι κοινές σε όλες τις υπηρεσίες Orchestrator διαχωρίζονται από την υπηρεσία SD-WAN και ομαδοποιούνται στην ενότητα Καθολικές ρυθμίσεις και διαχείριση. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία Orchestrator για να λειτουργούν σε αυτόνομη λειτουργία. Δείτε Δημιουργία νέων σύνθετων ρόλων και Διαχείριση σύνθετων ρόλων.
Ενημερώσεις υλικολογισμικού πλατφόρμας και υλικολογισμικού μόντεμ Για την έκδοση 5.1.0, οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν και να διαχειριστούν τα ακόλουθα είδωλα υλικολογισμικού:
  • Είδωλα υλικολογισμικού πλατφόρμας για μοντέλα συσκευών 6X0 Edge και μοντέλα συσκευών Edge 3X00 (3400/3800/3810).
  • Είδωλα υλικολογισμικού μόντεμ για 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) και 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW).
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Προηγούμενες εκδόσεις του VMware SD-WAN

Για να λάβετε τεκμηρίωση προϊόντος για προηγούμενες εκδόσεις του VMware SD-WAN, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του VMware.