Ο οδηγός χειριστή VMware SD-WAN™ (παλαιότερα γνωστός ως VMware SD-WAN™ από το VeloCloud®) παρέχει πληροφορίες σχετικά με το VMware SASE Orchestrator, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διαμόρφωσης και διαχείρισης των πελατών και συνεργατών που χρησιμοποιούν το Orchestrator.

Στοχευόμενο κοινό

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για χειριστές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τη δικτύωση και τις λειτουργίες SD-WAN.

Ξεκινώντας με την έκδοση 4.4.0, το VMware SD-WAN προσφέρεται ως μέρος του VMware SASE. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τεκμηρίωση SASE για το Cloud Web Security και το Secure Access, μαζί με τις Σημειώσεις έκδοσης για την έκδοση 4.4.0 και νεότερες εκδόσεις, ανατρέξτε στην ενότητα VMware SASE.

Ακολουθεί μια γρήγορη παρουσίαση του ταξιδιού χρήστη ως υπερχρήστη-χειριστή:

 1. Εγκατάσταση SD-WAN Orchestrator
 2. Διαμόρφωση SD-WAN Orchestrator Disaster Recovery
 3. Αποστολή ειδώλου λογισμικού
 4. Διαμόρφωση ιδιοτήτων συστήματος
 5. Διαμόρφωση χρηστών-χειριστών
 6. Διαμόρφωση προφίλ χειριστή
 7. Διαμόρφωση πελατών
 8. Διαμόρφωση συνεργατών
 9. Διαμόρφωση συμβάσεων χρηστών
 10. Διαχείριση αδειών χρήσης Edge
 11. Παροχή Edge
 12. Διαμόρφωση πυλών και ομάδων πυλών
 13. Διαμόρφωση προφίλ
 14. Παρακολούθηση πελατών
 15. Παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων πυλών
 16. Αντιμετώπιση προβλημάτων SD-WAN Orchestrator