Wanneer u cloudsjablonen ontwerpt, geven vRealize Automation-invoerparameters gebruikers voor dag 2 toestemming om selecties opnieuw in te voeren vanuit de eerste implementatieaanvraag.

Voorzichtig:

Sommige eigenschapswijzigingen kunnen ervoor zorgen dat een resource opnieuw wordt gemaakt. Als u bijvoorbeeld de connection_string.name wijzigt onder een Cloud.Service.Azure.App.Service wordt de bestaande resource verwijderd en wordt er een nieuwe gemaakt.

Bij het ontwerpen van invoer ter ondersteuning van wijzigingen voor dag 2, helpt het schema Gehoste modellen op code.vmware.com u de eigenschappen te vinden die resources verwijderen en opnieuw maken.

Zie Gebruikersinvoer in vRealize Automation-aanvragen voor informatie over het maken van invoer.

Zie de volgende sectie voor een specifiek voorbeeld voor dag 2.