Odstranění diagnostického balíčku nebo sady PCAP:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
  3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
  4. V novém uživatelském rozhraní klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics) a klikněte na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Vygenerované balíčky se zobrazí v okně.

Dokončené balíčky se automaticky smažou k datu zobrazenému ve sloupci Datum vymazání (Cleanup Date). Můžete kliknout na odkaz na Datum vymazání (Cleanup Date) nebo vybrat balíček a kliknout na možnost Další (More) > Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date) a datum upravit.

V okně Aktualizace data vymazání vyberte datum, kdy má být vybraný balíček odstraněn.

Pokud chcete zachovat balíček, vyberte možnost Zachovat trvale (Keep Forever), aby se balíček automaticky neodstranil.

Chcete-li balíček odstranit ručně, vyberte jej a klikněte na Odstranit (Delete).