Existují dvě možnosti deaktivace funkce Accelerated Networking prostřednictvím portálu Azure nebo rozhraní příkazového řádku Azure CLI. Další informace naleznete v částech níže.

Deaktivace funkce Accelerated Networking

Funkci Accelerated Networking lze deaktivovat výběrem jedné ze dvou možností popsaných v následujících částech.

Funkce Accelerated Networking deaktivovaná přes portál Azure

Deaktivace funkce Accelerated Networking v rozhraní existujícího virtuálního počítače (VM):
 1. Zastavte/dealokujte VM.
 2. Změňte nastavení Accelerated Networking na hodnotu „disabled“ nebo „false“.
 3. Restartujte VM.
Funkce Accelerated Networking deaktivovaná přes rozhraní příkazového řádku Azure
 1. Dealokujte zdroje VM.

  az vm deallocate --resource-group <myResourceGroup> --name <myVm>

 2. Deaktivujte funkci Accelerated Networking na kartě síťového rozhraní (NIC).

  az network nic update \

  --name <myNic> \

  --resource-group <myResourceGroup> \

  --accelerated-networking false

 3. Restartujte VM.

  az vm start --resource-group <myResourceGroup> --name <myVm>