Ο Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων VMware SD-WAN™ παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες καταγραφής που είναι διαθέσιμες στο VMware SASE Orchestrator.

Παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τα πιο συνηθισμένα ζητήματα και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για το προϊόν VMware SD-WAN.

Στοχευόμενο κοινό

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για διαχειριστές δικτύου, αναλυτές δικτύου και διαχειριστές IT που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του δικτύου διακλάδωσης επιχείρησης.